Jantine Röttgering

In januari 2020 maakte ik bekend dat ik mij kandidaat stelde als lijsttrekker van GroenLinks. De afgelopen weken heb ik veel gesprekken gevoerd met sympathisanten, GroenLinks-leden en de kandidatencommissie. Ik heb nagedacht over mijn doel en hoe ik dit doel zo snel mogelijk binnen GroenLinks kan bereiken. De reacties die we hebben ontvangen, waren overweldigend. Het is duidelijk dat veel leden mijn zorgen delen en het er mee eens zijn dat we nu alle zeilen moeten bijzetten.

Ik heb daarom besloten mijn kandidaatstelling als lijsttrekker om te zetten in de nieuwe werkgroep Delta. De komende tijd zal ik al mijn energie in deze nieuwe pressiegroep steken. Samen zullen we druk uitoefenen om de klimaat- en ecologische crisis het hoofd te bieden. We zullen elke mogelijkheid aangrijpen om een rechtvaardig en sociaal Deltaplan onderdeel te maken van GroenLinks, haar standpunten en het partijprogramma.

Naar de site van Delta GroenLinks

Aanmelden nieuwsbrief Delta

Leer ons kennen

Delta zal aanwezig zijn op de GroenLinksGesprekken over Klimaatrechtvaardigheid (Amsterdam, 17 feb. & Maastricht, 2 mrt.) en op het podium op het partijcongres. Het is ontzettend belangrijk dat je je voor 14 februari aanmeldt voor het congres, als je mee wilt stemmen over de moties die we gaan indienen.

Bouw samen aan Delta!

Wil je meedoen met Delta? Iedereen kan met ons meedoen en zijn stem laten horen. We gaan de komende tijd met alle afdelingen, kamerleden en provincies in gesprek. Op het komende congres zullen we moties indienen. Daar kunnen we alle expertise bij gebruiken! Zin om mee te helpen? Vul dit formulier in en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

Contact

Om me te bereiken kun je mailen naar jantine@deltagroenlinks.nl.